Meelemuutus valitsuses: Sester sooviks Tootsi tuulepargi maa enampakkumist

aprill 20th, 2017|

Rahandusminister Sven Sester pooldab Eesti Energia Tootsi tuulepargi maa osas valitsuse maa eraldamise otsuse tühistamist ja maa enampakkumisele panekut. Valitsus selles osas veel otsust langetanud pole.  Kuigi valitsuse tegevuskava näeb ette ka Eesti Energia taastuvenergia osa 49 protsendi ulatuses börsile viimist, peab valitsus Sesteri sõnul lähiajal langetama otsuse, et kuidas selle teemaga edasi minna seoses Tootsi [...]

Eesti Energia tunnistas, et oli lisaks Tootsi maa-ala maksumuse ekspertiisile ka audiitorhinnangu tellija

märts 21st, 2017|

Kohtuvaidluses, kus terve rida tuuleenergia tootjaid taotlevad vabariigi valitsuse korralduse tühistamist, millega otsustati eraldada Tootsi Suursoo ala Eesti Energiale, ilmnes täna toimunud istungil terve rida detaile, mis ei olnud varem avalikkusele teada.  Kell 10 Tallinna halduskohtus alanud istungi alguses soovis kohtunik Sirje Kaljumäe lahendada ära terve rea menetluslikke küsimusi, mille tulemusena lepiti kokku täiendavate dokumentide [...]

Kohus arutab, kas Tootsi tuulepargi eraldamine oli ebaseaduslik riigiabi

märts 20th, 2017|

Täna algab kohus tuuleenergiaettevõtjate vaidluses Eesti riigi vastu, kuna ettevõtjad leiavad, et Tootsi Suursoo ala eraldati Eesti Energia alla turuhinda ja selle näol oli tegemist ebaseadusliku riigiabi ning turumajandusele omaste konkurentsireeglite rikkumisega. Valitsus ja Eesti Energia ütlevad, et tegelikult ei ole veel Tootsi tuulepargi kinnistu üleandmise sisulist otsust veel tehtud Vaidlus kohtusaalis käib selle üle, kas [...]

Eesti Energia oli ise Tootsi kinnistu hinna määranud ekspertiisi tellijaks

veebruar 16th, 2017|

Riigi ja tuuleenergia ettevõtete vaidluses selle üle, kas Tootsi tuulepargi eraldamine riigi omanduses olevale Eesti Energiale oli õiglane, on ilmnenud omapärane detail. Nn sõltumatut kinnisvaraekspertiisi, mis määras maatüki hinnaks vaidlusaluse 4,1 miljonit eurot, ei tellinud mitte ükski riigiasutus, vaid Eesti Energia ise. «See nüüd küll head lõhna juurde ei jäta – nii ei tohiks ükski [...]

Aidu tuulepargi arendaja: Eesti Energia juht eksitab avalikkust

jaanuar 22nd, 2017|

Tootsi tuulepargi ümber aset leidvas vaidluses otsivad nii Eesti Energia kui ta konkurendid nõrku kohti üksteise argumentatsioonis. Vastusena Eesti Energia juhi 18. jaanuari pöördumisele ütleb Aidu tuulepargi arendaja, et Hando Sutter eksitab seal avalikkust. «Sutter väidab, et Tootsi tuulepargi maad anti riigiettevõttele turutingimustel ja seadust järgides. Ta toob paralleeli Aidu tuulepargiga ja esitab väite, et [...]

Kohus peatas Tootsi Suursoo ala eraldamise Eesti Energiale

jaanuar 19th, 2017|

Tallinna halduskohus otsustas täna peatada vabariigi valitsuse korralduse ellu viimise, millega otsustati eraldada Pärnumaal asuva Tootsi tuulepargi ala riigile kuuluvale energiaettevõttele Eesti Energia. «Selle korralduse kehtivus oli juba varasemalt peatatud, kuid kuna kohus liitis kõik kaebused ühte, siis tegi ta täna põhjendatud õiguskaitse taotluse uuesti ja peatas selle korralduse kehtivuse,» ütles Postimehele Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu. [...]

Sutter: Tootsi tuulepark annab tarbijatele sama raha eest poole rohkem taastuvenergiat aastas

jaanuar 19th, 2017|

Eesti Energia arendatav Tootsi tuulepark suurendab tuuleenergia tootmist Eestis ligikaudu 300 GWh võrra aastas. Kasvav tuuleenergia toodang elektritarbijate jaoks taastuvenergia tasu ei suurenda, küll aga vähendab tuuleenergia tootjatele makstavat toetusmäära, ütleb riigile kuuluva energiaettevõtte juht Hando Sutter vastulauses erasektori tuuleenergia ettevõtetele. Tootsi tuulepargi ümber keerlevate vaidluste eesmärk on takistada uue tuulepargi juurdepääsu taastuvenergia toetusele, millele [...]

Eesti Energia vastulause tuuleettevõtetele: me elame turumajanduses

jaanuar 19th, 2017|

Postimees kirjutas täna, kuidas tuuleettevõtted leiavad, et Tootsi tuulepargi eraldamisega Eesti Energiale loob riik ebaõige konkurentsieelise ja annab riigiabi. Riigile kuuluv energiaettevõte Eesti Energia esitab oma vastuväited, mis avaldame täismahus. Väide 1: «Ebaõige konkurents» Kommentaar: Tegemist pole ebaõige konkurentsiga. Esiteks, me elame turumajanduses ning riigi äriühing võib konkureerida turul koos teiste turuosalistega. Ka riigil ei [...]

Tootsi tuulepargist saab Estonian Airi uus vaatus

jaanuar 18th, 2017|

Riigi otsus eraldada Tootsi tuulepark Eesti Energiale on toonud kaasa pöördumise Euroopa Komisjoni poole ning kohtusse on läinud terve hulk tuuleenergia ettevõtteid, kes nõuavad otsuse tühistamist. Suurimat tuuleenergia tootjat esindava Allar Jõksi sõnul võib seda juba lugeda pretsedenti loovaks sammuks. «Sellise argumentatsiooni ja suurusjärguga vaidlust ei ole Eestis varem olnud,» rääkis Soraineni advokaadibüroo vandeadvokaat Allar [...]

Sester: Eesti Energiale Tootsi Suursoo eraldamine on õiguspärane

jaanuar 15th, 2017|

Rahandusminister Sven Sesteri sõnul on valitsuse korraldus riigifirmale Eesti Energia Tootsi tuulepargi rajamiseks vajaliku maa eraldamiseks vastavuses kehtivate õigusaktidega. Valitsus, sealhulgas rahandusministeerium, on veendunud oma kaalutlusõiguses ning korralduse vastavuses kehtivate õigusaktidega, sealhulgas riigivaraseaduse, elektrituruseaduse, EL-i toimimise lepingu ja muu sellisega, märgib Sester kirjas Tuuletehnoloogia Liidule. Sesteri sõnul ei vasta tõele liidu väide, nagu oleks Tootsi [...]

Ka Tuuleenergia Assotsiatsioon soovib Tootsi tuulepargile enampakkumist

detsember 27th, 2016|

Lisaks Tuuletehnoloogia Liidu pöördumisele soovib Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon (ETEA) oma kirjas valitsusele, et tühistataks otsus anda Tootsi tuulepargi kinnistu Eesti Energiale, ETEA soovib kinnistule enampakkumise korraldamist. "Palume tunnistada kehtetuks valitsuse 8. detsembri otsus, millega suurendatakse Eesti Energia AS-i aktsiakapitali ja antakse Eesti Energiale üle Pärnu maakonnas Vändra vallas Metsaküla külas asuv kinnistu, ühtlasi teeme ettepaneku võõrandada [...]

Kohus sekkus valitsuse plaani anda tuulepargi kinnistu Eesti Energiale

detsember 21st, 2016|

Tallinna halduskohus peatas valitsuse 8. detsembril langetatud otsuse anda Pärnumaal asuv Tootsi Suursoo tuulepargi kinnistu ilma enampakkumiseta Eesti Energiale. Kohus kohaldas esialgset õiguskaitset kiireloomulisena tuuleparkide arendaja AS Raisner kaebuse alusel. Kaebaja, tuulepargi arendaja AS Raisner esindaja advokaadibüroo Derling partneri Piret Blankini hinnangul on valitsuse otsus vastuolus riigivaraseadusega, mis kohustab valitsust riigivara käsutamisel tegutsema ausalt, läbipaistvalt [...]

Aidu tuulikuparki püstitatakse esimest tuulikut

detsember 16th, 2016|

Endises Aidu karjääris kerkib Baltimaade suurimaks kavandatavale tuulikuparkide alale esimene tuulik. Parki on plaanis rajada ka tuulikulabade tootmise tehas, et kunagi luua Eestisse elektrituulikute valmistamise tööstus. Tuulepargi arendajad on Lüganuse valda ehitanud kaks alajaama. Kerkimas on esimese tuuliku 135 meetri kõrgune torn ja ettevalmistused käivad järgmiste tuulikute püstitamiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera". Kui kõik läheb plaanide [...]

Liit: riik andis Tootsi maa-ala Eesti Energiale alla turuhinna

detsember 15th, 2016|

Tuuletehnoloogia liit lükkab ümber Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri väite, nagu oleks valitsus energiakontsernile Tootsi tuulepargi maa-ala andnud turutingimustel, kuna erafirmad olid nõus maa-ala eest välja käima suurema summa. «Hando Sutter sõnas BNS-ile, et riik otsustas Tootsi tuulepargi näol teha Eesti Energiasse sissemakse turutingimustel. See väide ei vasta tõele, kuna erafirmad on öelnud, et [...]

Tuuleenergiafirmad lähevad riigi vastu kohtusse

detsember 8th, 2016|

Tuuletehnoloogia Liitu kuuluvad eraettevõtted ähvardavad riigi vastu kohtusse minna, kuna peavad valitsuse otsust anda Eesti Energiale Tootsi tuulepargi kinnistu keelatud riigiabiks, mis moonutab tugevalt vaba turu konkurentsi. «Tegemist on kiirustatud otsusega, millel puudub sõltumatu mõjude analüüs ja mis moonutab turul ausat konkurentsi,» teatas liit. Lisaks eksitab see liidu sõnul avalikkust, kuna tegelikult pannakse Tootsi tuulepargi maa [...]

Tuuletehnoloogia liit: riik loob Eesti Energiale olulise konkurentsieelise

detsember 7th, 2016|

Eesti tuuleenergeetika ettevõtteid koondav Eesti Tuuletehnoloogia Liit ei toeta riiklikule energeetikafirmale Eesti Energia Tootsi Suursoo endise turbamaardla eraldamist, et ettevõte saaks sinna tuulepargi rajada, viidates ettevõtete ebavõrdsele kohtlemisele. Liit on seisukohal, et Eesti riigi poolt Tootsi Suursoo tuulepargi ala kinnistu üleandmisega mitterahalise sissemaksena Eesti Energiale luuakse riigi poolt riigiettevõttele oluline konkurentsieelis teiste tuuleenergia tootjate eest, [...]

Elektrituruseadus sunnib tuuletehnoloogia klastrit plaane korrigeerima

detsember 6th, 2016|

Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud Tuuletehnoloogia klastri koosolekul otsustati koostada kaks erinevat tegevustsenaariumit, mis peavad silmas nii positiivseid kui negatsiivseid arenguid ümbritsevas seadusandlikus keskkonnas. Tööstusvaldkonna arendamisel on oluline roll venima jäänud Elektrituruseadusel, kuhu on tehtud ettepanek lisada innovatsioonimeede. Innovatsioonimeetme lisamine elektrituruseadusesse mõjutab oluliselt kodumaise tuuletehnoloogia tööstuse arendamist, kuna vastava toetuseta ei ole tänases turuolukorras võimalik suuremahulist tööstust [...]

Aidu tuulepark valmib 2019. aastal

oktoober 17th, 2016|

Aidu tuuleparki arendava Eleon AS-i juhatuse liikme Oleg Sõnajala sõnul valatakse praegu esimese tuuliku vundamenti ja see peaks püsti saama aasta lõpuks, kogu park peaks tema sõnul valmima 2019. aastal. “Aidu tuulepark koosneb 30 tuulikust, ehitus käib, kaks suurt alajaama on valmis,” rääkis Sõnajalg Äripäeva konverentsil Tööstuse Äriplaan 2017. Ta lisas, et esimese tuuliku vundamenti [...]

Sõnajalgade hiigeltuulik püstitas mitteametliku Guinnessi rekordi

oktoober 16th, 2016|

Tuuleenergeetika ärimeeste Oleg ja Andres Sõnajala Eleon 3M116 esimese testtuuliku tulemused on olnud sedavõrd head, et neid võib lugeda Guinnessi rekordi vääriliseks. Seda küll vähemalt esialgu mitteametlikult. Oleg Sõnajalg selgitas Saarte Häälele, et test- ehk prototüüptuulikut loetakse õnnestunuks, kui selle töökindluse protsent on üle 70. “Seeriatootmises olevate tuulikute puhul garanteerib tootjatehas töökorrasoleku protsendiks 95%, kusjuures [...]

Uus klaster tahab tõsta tuuletööstuse osakaalu SKP-st 2 protsendini

september 3rd, 2016|

Tuuletehnoloogia Liidu sõnul võiks tänu äsja loodud tuuletehnoloogia klastrile tekkida Eestis täiesti uus tööstusharu, mis moodustaks 7-10 aasta pärast Eesti sisemajanduse koguproduktist (SKP) kuni 2 protsenti. "Olukorras, kus taastuvenergia on globaalselt kiires kasvufaasis, näevad mitmed Eesti ettevõtjad võimalust luua siia täiesti uus tööstusharu," põhjendas liidu esimees Andres Sõnajalg BNS-ile uue klastri loomist. Ta lisas, et [...]

Tuuletehnoloogia Liiduga liitus PAKRI Teadus- ja Tööstuspark

aprill 19th, 2016|

Energia- ja keskkonnatehnoloogiat arendavaid ettevõtteid koondav PAKRI Teadus- ja Tööstuspark kinnitati valdkonna ettevõttete ühenduse Tuuletehnoloogia Liidu liikmeks. "Tuuletehnoloogia Liit esindab just seda mõtteviisi, mida Eesti hädasti vajab – ambitsiooni viia Eestis toodetud tehnoloogia välisturgudele. Ühiselt tegutsedes on meie ettevõttete huvid paremini esindatud," ütles PAKRI juhatuse esimees Enn Laansoo Jr pressiteate vahendusel. PAKRI Teadus- ja Tööstuspargis on pea 10 aasta [...]

Tuuletehnoloogia Liiduga liitusid Eesti tuulikute tootjad TUGE Energia ja Global4Wind

aprill 1st, 2016|

Tuuletehnoloogia Liidu juhatus otsustas ühenduse liikmeks võtta Eesti suurima väiketuulikute tootja TUGE Energia ning tuulikute arendaja Global4windi. Tuuletehnoloogia Liidu esimehe Andres Sõnajala kinnitusel on selle valdkonna tegijad Eestis koondunud ühe lipu alla, sest kõigil on eesmärk fokusseerida jõuliselt ekspordile ning ühine tegutsemine loob selleks paremad eeldused. „Eestisse on tekkinud erakordselt suure kasvupotentsiaaliga tuuletehnoloogia sektor. Kahjuks [...]

Sõnajalad tohterdavad Ida-Virumaa haavu

märts 18th, 2016|

Vendadele Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluv tuulikutootja Eleon plaanib Ida-Virumaale luua tehase, mis annaks täisvõimsusel töötades leiba 360 inimesele. Üheks ajendiks oli valitsuse otsus toetada Ida-Virumaale töökohtade loojaid. Oleg Sõnajala sõnul on nad praeguseks ära teinud kogu eeltöö, et saaks Ida-Virumaale Jõhvi Logistika- ja Äriparki tuulikulabade tehase rajada. Äripargiga on allkirjastatud ühiste kavatsuste protokoll, välja on [...]

Eleon ootab tuulikulabade tootmisüksuse käivitamiseks valitsuse otsust

märts 16th, 2016|

Jõhvi tuulikulabade tootmisüksust kavandava Eleoni juhi Oleg Sõnajala sõnul on ettevõte valmis tootmise püsti panema järgmiseks suveks, kuid see eeldaks uues elektrituruseaduses varasemaga sarnast tuuleenergia toetusskeemi. “Olgugi, et meil on vaja suurt tootmispinda, kokku 10 000 ruutmeetrit, on võimalik kaasaja tehnoloogia baasil püstita 10 000-ruutmeetrine viilhall vähem kui poole aastaga,” rääkis Sõnajalg BNS-ile, lisades, et [...]

VIDEO ja FOTOD: kuulsate eestlaste loodud tuulik võib muuta tervet tehnoloogiamaailma

märts 11th, 2016|

Vendade Oleg ja Andres Sõnajala ettevõte Eleon valmistas tuuliku, mille tulemusi peab Oleg Sõnajalg "imelisteks". Kaks aastat järjest töötanud tuulik ei ole kordagi rikke tõttu rivist välja langenud. See on uhiuue tehnoloogia puhul haruldane. Oleg näitas Ärilehele Baltikumi kõige kõrgemat tuulikut seestpoolt, vundamendist kuni selle absoluutse tipuni. Tuulik ametliku nimetusega 3M116 HH112 on seni ainus [...]

Kas Eleoni tuulikust saab Eesti üks kallimaid eksporditooteid?

märts 2nd, 2016|

Kui Eesti tuulikutootja Eleon AS tuli üheksa aastat tagasi välja multi-megavatt-tuulikute seeriatootmise mõttega, siis paljud sellesse ei uskunud. Ettevõtte juhatuse liikme Oleg Sõnajala sõnul on nüüdseks kogunenud piisavalt toetajaid, kes näevad Eestisse uue tööstuse rajamise väärtust. Plaanite luua Ida-Virumaale tuulikute tööstuse ja 2020. aastaks ka 1400 töökohta. Paljud ettevõtted kurdavad kvalifitseeritud tööjõu üle. Kas olete [...]

Harry Raudvere: miks kaitseministeerium võitleb tuulikute vastu, kui seegi on osa julgeolekust?

märts 2nd, 2016|

Uue tehnoloogia taustal võiks tuuletehnoloogia olla lausa Eesti Nokia, ometi on ametkonnad asunud selle vastu võitlema," märkis ettevõtja Harry Raudvere, kelle sõnul kaitseministeerium ei taha riigikaitse huvides näha ühtegi tuulegeneraatorit Eestimaa pinnal, kuigi see tõstaks meie energiajulgeolekut. Kuigi taastuvenergia osakaal elektriarvel on üliväike, maksame selle eest mitmekordset tasu, ja elektriaktsiiski on 4,47 korda kõrgem kui Lätis [...]

Arendajad ootavad kaitseministeeriumilt tuuleparkide asjus lahendust

veebruar 1st, 2016|

Kuigi kaitseministeerium on riigikaitselistel põhjustel blokeerinud Ida-Virumaaletuuleparkide rajamise projekti, ootavad nii riigikogu keskkonnakomisjon kui ka tuuleparkidearendajad, et ministeerium pakuks omapoolse tehnilise lahenduse. “Teisipäevasel keskkonnakomisjoni arutelul ei tõmmatud tuulikute tööstusele kriipsu peale, vaid otsustati edasi liikuda ja kaitseministeeriumi juurde töörühm moodustada, kes hakkab tehnilist lahendust otsima,” ütles Eesti Tuulehnoloogia liidu esimees ja Ida-Virumaatuuleparkide eestvõtja Andres Sõnajalg [...]

Tuuletehnoloogia Liit esitas vaide EAS-i eitavale toetusotsusele

jaanuar 14th, 2016|

Eleon tüüpi elektrituuliku väljatöötamisele spetsialiseerunud Tuuletehnoloogia Liit on vaidlustanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) otsuse, millega liit ei saanud toetust EAS-i klastrite arendamise meetmest. Liit leiab, et EAS on taotlust valesti hinnanud ja selle tagajärjel omistanud taotlusele põhjendamatult madalad hinded, selgub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile esitatud vaidest. EAS märkis oma toetuse andmisest keeldumise otsuses muu hulgas, et [...]

Minister Michal kinnitas energeetikanõukogu koosseisu

jaanuar 7th, 2016|

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal kinnitas teisipäeval uue, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) nõustama hakkava energeetikanõukogu koosseisu. „Eesti energeetika on üha enam seotud välismaailmaga. Suured ja olulised otsused sünnivad peamiselt Euroopa Liidu ning Põhja-Balti koostöös. Peame hoidma suurt pilti ja seega on oluline võimalikult paljude erinevate organisatsioonide kompetentsi kaasamine,“ ütles minister Michal. Nõukogu töö eesmärk on [...]

Tuuleparkide arendajad nõuavad lisaradarit

detsember 21st, 2015|

Ida-Virumaal tuuleparke rajavad ettevõtted oleksid valmis lisaradari soetama, et kaitseministeerium annaks neile loa kõrgemate tuulikute paigaldamiseks. Tuulikupargi arendajad on seisukohal, et Ida-Viru maakonnaplaneeringus peaks tuleviku tarbeks olema lisaradari asukoht. Lisaradar aitaks lahendada probleemi, kus kaitseministeerium annab kooskõlastuse vaid madalamat sorti tuulikute jaoks. “Aga mida kõrgem tuulik, seda rohkem on seal tuult ja seda mõistlikum seda tuulikut püstitada on,” kinnitas Andres Sõnajalg, [...]

Vennad Sõnajalad arendavad Eestis uut tööstusharu

oktoober 16th, 2015|

Aktsiaselt Eleon on uue tuuliku arendusega tegelenud kümme aastat. pooleteist aastaga on Eleon 3M116 prototüüp tootnud elektrienergiat pea kaks korda enam kui sama perioodi jooksul tuulepargis töötavad imporditud kuus generaatorit kokku.Salme valla tuulepargis töötav Baltimaade kõrgeim tuulegeneraator, mis ehitati ja komplekteeriti praktiliselt kohapeal, on ainulaadsete lahendustega ning selle aastane tootmisvõimekus on 12 GWh. Sobiv alternatiiv [...]

Tuulikute uus põlvkond

aprill 21st, 2015|

Maailmas on ­ligikaudu 200 000 elektrituulikut. Keskmiselt juhtub nendega kaksteist põlengut aastas. Kas seda on palju või vähe, jääb igaühe enda otsustada. Kuid fakt on, et elektrit tarbime kõik iga päev ning elektri tootmine tuulikutega on efektiivne ja keskkonnasäästlik viis. […]

Märgukiri Rõivasele, Mikserile, Reinsalule: tuuleärimeeste kriitika seoses Eesti Energiaga

aprill 1st, 2015|

Tuuletehnoloogia liit saatis kirja Taavi Rõivasele, Urmas Reinsalule ja Sven Mikserile seoses uue koalitsiooni loomisega ja püüdega ennetada võimalikke probleeme. […]

Tuulikud on Eesti võimalus eksportijana

märts 20th, 2015|

Eesti on olnud edukas allhankeriik, kuid allhankel põhinev kiire kasv on jõudnud oma laeni. […]

Väike-Maarja vald andis Aburi tuuliku kasutamiseks loa

veebruar 26th, 2015|

Väike-Maarja vallavalitsus väljastas eelmisel nädalal nädalal osaühingule Green Electric Aburi tuuliku kasutusloa ning pikaajaliseks elektritootmiseksenam takistusi pole. […]

Aburi tuulik hakkas elektrit tootma

veebruar 9th, 2015|

105 meetri kõrgune ja 1,8 MW võimsusega Aburi ­tuulik hakkas täisvõimsusel tööle neljapäeval ning toodab ühtlasi elektrit. […]

Aburi 1,8 MW tuuliku häälestustööd on lõpusirgel ning elektrit hakatakse tootma võrku lähipäevil.

jaanuar 30th, 2015|

Lääne-Virumaale Aburisse rajatud 1,8-megavatise võimsusega tuuliku häälestustööd on lõpusirgel ning lähipäevil hakkab tuulik elektrit võrku tootma. […]

Äripäev: Sõnajalad lähevad Hiiglasega maailma vallutama

jaanuar 21st, 2015|

Vennad Andres ja Oleg Sõnajalg on ehitanud hiiglasliku tuuliku prototüübi, mis peaks neil aitama lähiaastatel alustada seeriatootmist. […]

Saarte Hääl: Sõnajalgade uue tehnoloogiaga tuulikuid ootab suur tulevik

jaanuar 14th, 2015|

Ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) juhatuse esimees Hanno Tomberg ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) majandusarengu kantsler Ahti Kuningas tutvusid eile Baltic Workboatsi ja Salme tuulepargi arenguga. […]

BNS: Sõnajalad investeerivad tuuleenergeetikasse üle 100 miljoni euro

jaanuar 7th, 2015|

Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluv tuuleenergeetikaga tegelev Eleon AS investeerib 101,4 miljonit eurot tuulikute ja tuuleparkide arendusse, järgmisel aastal on plaanis alustada Vaivara tuuleelektrijaama ehitusega. […]

Tuuletehnoloogia Liidu juhatus kohtus majandus- ja taristuminister Urve Paloga

detsember 15th, 2014|

8. detsembril 2014 kohtusid Tuuletehnoloogia Liidu juhatuse liikmed majandus- ja taristuminister Urve Paloga. Liit tutvustas ministrile oma visiooni Eesti tuuletehnoloogia tööstuse arenguperspektiivist. […]

Tuuletehnoloogia Liit kohtus Hiina korporatsiooni CGGC-ga

detsember 7th, 2014|

Tuuletehnoloogia Liit kohtus 2.12.2014 Hiina korporatsiooni China Gezhouba Group Corporation (CGGC) esindajatega. Kohtumise teemad oli Eestis tuuletehnoloogiate eksport ja võimalikud Hiina investeeringud Eesti tuuleenergeetikasse. CGGC visiidi Eestisse korraldas EAS.

Taastuvenergiaühendused soovivad uute väiketootjate toetuse jätkumist

detsember 4th, 2014|

Eesti Taastuvenergia Koda, Taastuvenergia klubi ja Tuuletehnoloogia Liit soovivad, et menetluses oleva elektrituruseadusega ei lõpetataks uute väikeste elektritootjate, tootmismahuga kuni 100 kilovatti, toetamist, kuna see muudaks enda tarbeks elektritootmise majanduslikult ebaatraktiivseks. […]

Andres Sõnajalg: tuulel on nii mõndagi pakkuda

detsember 3rd, 2014|

Aastaks 2030 suureneb maailma nõudlus elektrienergia järele 63 protsenti. Samal ajal toimub järk-järguline üleminek fossiilsetelt kütustelt taastuvatele energiaallikatele. Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks 2030. aastaks vähendada kasvuhoonegaase 40 protsendi võrra võrreldes 1990. aastaga ja tõsta taastuvenergia osakaalu lõpptarbimises 27 protsendini. […]

MKM delegatsioon tutvus Saaremaal esimese Eestis väljaarendatud multi-megavatt tuulikuga

november 23rd, 2014|

Tuuletehnoloogia Liidu ja Eleon AS kutsel külastas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi delegatsioon 19. novembril Saaremaal Salme vallas üles seatud esimest Eestis väljaarendatud multi-megavatt klassi tuulikut Eleon 3M116. […]

ÜLESKUTSE: Taastuvenergia väiketootmise toetamine peab jätkuma!

november 20th, 2014|

Elektrituruseaduse muudatusega tahetakse lõpetada väikesete elektritootjate toetamine (kuni 100kW), mis muudaks enda tarbeks elektritootmise majanduslikult ebamõistlikuks. […]

Tuuletehnoloogia Liit kohtus Arengufondiga

november 19th, 2014|

18.novembril 2014 kohtusid Tuuletehnoloogia Liidu juhatuse liikmed Arengufondi energia- ja rohemajanduse suuna ekspertidega, kes osalevad Eesti Energiamajanduse Arengukava 2030+ väljatöötamisel. […]