Kohus ei rahuldanud hiidlaste kaebust tuuleenergia teemaplaneeringule

aprill 26th, 2017|

ZINGST, GERMANY - APRIL 29: Wind turbines stand in the Baltic 1 offshore wind farm on April 29, 2011 in the Baltic Sea near Zingst, Germany. Baltic 1, a project of German energy utility EnBW that includes 21 turbines rated at 2.3 megawatts each, will be Germany's first commercial offshore wind farm once it [...]

Taastuvenergia kattis esimeses kvartalis 15,8 protsenti tarbimisest

aprill 19th, 2017|

Selle aasta esimeses kvartalis tootsid Eesti elektrijaamad taastuvenergiat 424 gigavatt-tundi ning taastuvenergia moodustas 15,8 protsenti elektrienergia kogutarbimisest Eestis, mis on ligi 3 protsendipunkti võrra rohkem kui möödunud aasta samal ajal. Aasta tagasi esimeses kvartalis kattis taastuvenergia 13 protsenti kogutarbimisest ja 2015. aasta samal perioodil 17,8 protsenti. Taastuvenergia osakaalu selle aasta sihttasemeks on Eesti seadnud 15,2 [...]

Sõnajalad andsid Muhu valla kohtusse

aprill 12th, 2017|

Vendade Sõnajalgade firma taotleb Tallinna halduskohtus Muhu vallavolikogu otsuse tühistamist, sest nad ei saa ehitada elektrituulikut. Muhu vallasekretäri Ave Toomsalu sõnul vaidlustas OÜ Estwind Energy kohtus Muhu vallavolikogu otsuse mitte kinnitada Võiküla küla ühe kinnistu detailplaneering. Selle otsuse tõttu ei saanud Sõnajalgade firma ehitada sinna elektrituulikut. Firma soovib kaebuses, et Muhu volikogu tühistaks 2015. aastal [...]

President Kaljulaid hiidlaste vastuseisust meretuulepargile: ma ei suuda seda väga hästi mõista

aprill 11th, 2017|

Rohkem kui nädala eest Hiiumaad külastanud president Kersti Kaljulaid ütles intervjuus kohalikule lehele, et ta ei suuda mõista hiidlaste vastuseisu saare loode- ja põhjarannikule rajatava Eesti esimese meretuulepargi suhtes, kuna taastuvenergiat on Eestil vaja ja tegemist on tulevikuenergiaga. «Ma ei suuda seda väga hästi mõista sellepärast, et taastuvenergiat on meil vaja. Päikeseenergiat meil ju on [...]

Majanduskomisjon arutab energiamajanduse arengukava

aprill 11th, 2017|

Riigikogu majanduskomisjon arutab tänasel avalikul istungil huvigruppidega energiamajanduse arengukava aastani 2030. Majanduskomisjoni liikme Kristen Michali sõnul on Eesti kasvatanud kogu taasiseseisvumise aja oma energiasõltumatust, olles 7,4 protsendiga kõige energiasõltumatum riik Euroopa Liidus 2015. aastal. «Tulevikus toodetakse Eestis lisaks elektrile ja soojusele ka transpordikütust ning energiakasutus saab tõhusam. Energiajulgeolekut tagab kava 50-protsendiline taastuvenergia eesmärk aastaks 2030, [...]

Merkel soovitab Hispaanial ja Portugalil investeerida päikeseenergiasse

aprill 10th, 2017|

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel soovitas Hispaanial ja Portugalil investeerida rohkem päikeseenergiasse ja lisas, et nendel riikidel on vaja paremaid elektrivõrguühendusi Prantsusmaaga, et ühendada Euroopa elektrivõrgud, kirjutab Bloomberg. „Ühendused Prantsusmaa ja Ibeeria poolsaare vahel on tohutu probleem,“ ütles Merkel. „Need on kaks maad, kus päikeseenergia tootmist saab ilma subsideerimiseta laiendada.“ Merkeli valitsus on soodustanud tuule-ja päikeseenergia [...]

Palling: kiire loobumine põlevkivienergiast hukutab Eesti, mustikad, seened, linnulaulu

aprill 7th, 2017|

Energia tootmiseks põlevkivi põletamise liiga kiire asendamine biomassi või teiste taastuvate energiaallikatega hävitaks Eesti looduskeskkonna, leiab riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimees Kalle Palling. «Aastaks 2050 on kindlasti võimalik teha exit [viide keskkonnaliikumisele Manifest Põxit-toim] põlevkivist, kui me seda soovime. Siin peame lihtsalt arvestama selle aspektiga, kas me selle eesmärgi nimel hävitame oma looduskeskkonna,» ütles Kalle Palling eile [...]

Lüganuse vald tuulikute ehitamise otsust tühistama ei kiirusta

aprill 4th, 2017|

Lüganuse vald, kellele maavalitsus on teinud ettepaneku tühistada korraldused, millega väljastati Aidu tuulepargile ehitusload, leiab, et tehtud otsused olid seadusega kooskõlas ning nende kehtetuks tunnistamiseks pole alust. Märtsi alguses tegi Ida-Viru maavanem Lüganuse vallale ettepaneku tunnistada kehtetuks Maidla ja Lüganuse valla otsused, millega väljastati ehitusload tuulikute püstitamiseks. Selle aluseks oli eelnenud järelevalve, mis algatati pärast [...]

Sõnajalad loobusid tuulepargivaidluses kohtuasjast

aprill 3rd, 2017|

Vendade Sõnajalgade firma Eurowind loobus rajatava tuulepargiga seoses kohtuvaidlusest Pärnu maavalitsusega.  Tallinna halduskohtu menetluses on OÜ Eurowind kaebus Pärnu maavanema korralduse osalise tühistamise nõudes. Korraldus puudutas Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu kehtestamist Sauga vallas. Sauga valla osas oli teemaplaneeringu koostamise ajal kaebaja soov arendusala P18, P19 ja P20 lisamiseks teemaplaneeringusse, selgitas Pärnu maavalitsuse planeeringute talituse juhataja Tiiu [...]

Kas pretsedent Tootsi tuulepargile? EL-i konkurentsivolinik andis riigiabi loa Taani tuulepargile

märts 29th, 2017|

Euroopa konkurentsivolinik Margrethe Vestager. Euroopa Komisjon andis Taanile riigiabi loa toetada Kriegers Flak tuulepargi Läänemerre rajamist. Komisjoni hinnangul on projekti toetamine kooskõlas Euroopa Liidu (EL) riigiabi eeskirjadega. Projekt aitab Taanil vähendada süsihappegaasi heitkoguseid, mis on kooskõlas EL-i energia- ja kliimapoliitika eesmärkidega, kahjustamata seejuures põhjendamatult konkurentsi. «Kriegers Flak tuulepark aitab vähendada süsinikdioksiidi heitmeid, samas on [...]

Tuulegeneraatorid viisid ABB mullu korralikule kasvule

märts 28th, 2017|

ABB Jüri tehas Kuigi ABB majandusnäitajaid mullu kasvasid, ei tugine head tulemused siiski globaalsetel trendidel, vaid pigem mõningatel headel tellimustel, mis ettevõte mullu sai. «Kasv tuligi eelmisel aastal peamiselt ekspordi arvelt,» rääkis ABB Balti riikide juht Bo Henriksson. Ta lisas, et hea aasta oli mootorite ja generaatorite tehasele, kus saime suuri tellimusi peamiselt [...]

Eesti Energia: kohtuasi Tootsi tuulepargi valmimist ei sega

märts 21st, 2017|

Kuigi riigikogu majanduskomisjon on teinud ettepaneku võimaldada Eesti Energia Tootsi tuulepargi valmimise tähtaega edasi lükata 2021. aastani, plaanib riiklik energiafirma siiski tuulepargi algselt planeeritud tähtajaks valmis saada. «Eesti Energia plaan on saada Tootsi tuulepark valmis enne 2020. aastat, sellest plaanist lähtume ka täna,» vastas Eesti Energia meediasuhete juht Kaarel Kuusk BNSi küsimusele, et kas ettevõte [...]

Valitsus kinnitas Eesti seisukohad Euroopa puhta energia paketi kohta

märts 18th, 2017|

Valitsus kinnitas neljapäeval Eesti seisukohad Euroopa puhta energia paketi kohta, mille kohaselt näeb Eesti taastuvenergia eesmärkide täitmisel suurt potentsiaali piiriülesel koostööl. Euroopa puhta energia paketi eesmärk on anda tõuge puhta energia kasutamisele Euroopa Liidus ning seeläbi panustada EL-i kliima- ja energiaeesmärkide saavutamisse ning Pariisi kliimakokkuleppe täitmisse. Pakett sisaldab nelja valdkonda: energiatõhusus, taastuvenergia, elektriturg ning Euroopa [...]

Võitluses tuulepargi vastu lähevad käiku eksitavad pildid

märts 14th, 2017|

Kalle Kruusi täpsustatud fotomontaaž peaks kujutama Hiiumaa Pikasääre rannikust 12 km kaugusel olevaid tuulikud, kuid ekspertide sõnul kujutab see tuulikuid, mis jäävad rannikust 2-6 kilomeetri kaugusele Üle kümne aasta kestnud vaidlused, kas ja millistel tingimustel saaks Nelja Energia Hiiumaa loode- ja põhjarannikule Eesti esimese meretuulepargi rajada, on jõudnud niikaugele, et selle vastu võitlevad [...]

Aivar Kokk: taastuvenergiast on palju võita

märts 8th, 2017|

Õigesti käitudes võime taastuvenergiast palju võita, kirjutab Riigikogu majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk. Eesti on andnud Euroopa Liidule lubaduse, et 2020. aastaks toodetakse 17,6 protsenti elektrienergiast taastuvatest allikatest, samas möödunud aastal tootsime vähem kui 2015. aastal. Jälgides Euroopa ja maailma energiapoliitikat, on selge, et tulevik on just taastuvenergia päralt. Õigesti käitudes võime sellest protsessist võita palju. [...]

Eestil on nüüd kliimamuutustega kohanemise arengukava

märts 3rd, 2017|

Valitsus kinnitas eilsel istungil kliimamuutustega kohanemise arengukava, mis seab suunised, kuidas muutuva kliimaga paremini toime tulla. Kui seni on Eestis peamiselt tegeletud ekstreemsete ilmastikuolude tagajärgede likvideerimisega, siis nüüd saab tänu arengukavale kliimamuutustest tingitud ohte paremini ette näha ja nendega arvestada. „Õigeaegne kliimamuutusega kohanemine vähendab oluliselt rahalisi ja ühiskondlikke riske – ühelt poolt on odavam ja [...]

OECD: Eesti vähendagu sõltuvust põlevkivist

märts 3rd, 2017|

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) aruande kohaselt peab Eesti tegema täiendavad jõupingutusi põlevkivist sõltuvuse vähendamiseks ning rohelisema majanduse suunas liikumiseks. OECD esimene Eestit käsitlev keskkonnatoime aruanne soovitab teha tööd energiatõhususe parandamiseks, osta senisest enam puhast energiat Euroopa elektriturult ning suurendada taastuvenergiaallikatesse tehtavaid investeeringuid. Põlevkivi kaevandamise tõttu elektrienergia tootmiseks on Eesti majandus OECD riikide võrdluses [...]

Sõnajalad himustavad Tootsi tuuleparki

veebruar 28th, 2017|

Andres ja Oleg Sõnajala ettevõtte Eesti Elekter AS kavatseb osaleda Tootsi tuulepargi enampakkumisel, kui riik peaks selle korraldama ja loobuma maa rahalise sissemakseta andmisest Eesti Energiale.  «Kui Tootsi tuulepargile peaks tehtama aus enampakkumine, kus kõik saavad võrdsetel alustel osaleda, siis me kindlasti seda teeme,» ütles Eesti Elekter AS juhatuse liige Andres Sõnajalg. «Võidu korral plaanime sinna [...]

Eesti Energia börsileminek võib takerduda Tootsi kohtuvaidlusesse

veebruar 28th, 2017|

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul otsustatakse energiakontserni taastuvenergia üksuse börsile viimine tänavu aasta teises kvartalis. Kuna aga Tootsi suursoo kinnistu üleandmine riigilt EE-le on takerdunud kohtuvaidlusesse ning sellega koos on ohus ka EE kavandatud suure tuulepargi tulevik, kardab Sutter, et ilma Tootsita võib IPO lahjaks jääda. "Ilma Tootsita oleks IPO [aktsiate avalik esmapakkumine-toim.] [...]

Taastuvenergia kasvu vedasid mullu investeeringud bioenergiasse

veebruar 20th, 2017|

2016. aastal lisandus Taastuvenergia Koja andmetel taastuvenergia elektritootmisvõimsuseid ligikaudu sama palju kui kolme eelneva aastaga kokku. Investeeringud taastuvatest allikatest elektrienergia tootmisse ulatusid eelmisel aastal 70 miljoni euroni. Eesti Taastuvenergia Koja juhi Rene Tammisti sõnul on kasv taastuvenergeetika arengus positiivne. „2016. aasta investeeringud ja lisandunud võimsused on pea sama suured kui varasemal kolmel aastal kokku. Investeerimisvalmidust [...]

Ettevõtja: müüdid, mis on tekkinud Eesti Energia propaganda tulemusena

veebruar 18th, 2017|

Endine Eleringi nõukogu liige, reformierakondlane Tarmo Mänd ütles mullu 24. septembril Hiiumaal toimunud konverentsil välja avaliku saladuse, mis asjasse pühendatute jaoks ei olnud uudiseks, kuid mis avab Eesti Energia olemuse paljudele eestimaalastele hoopis teistsuguses valguses, kui seda on julgetud senini tunnistada. Mänd kinnitas konverentsil, et meie oma põlevkivi, meie au ja uhkus, ning sellest toodetud [...]

Tootsi tuulepargi õigeaegne valmimine seisab savijalgadel

veebruar 17th, 2017|

Ringkonnakohus otsustas eile jätta Tootsi tuulepargi vaidlusele esialgse õiguskaitse kehtima. See tähendab, et järjest ebatõenäolisemaks muutub Eesti Energia plaan hakata tuuleparki juba ehitama, et see valmiks aastaks 2020 nagu plaanitud. «Tallinna ringkonnakohus tegi eile, 16. veebruaril määruse, millega jättis vabariigi valitsuse ja AS Eesti Energia määruskaebused rahuldamata ja Tallinna halduskohtu 19. jaanuari määruse muutmata,» ütles Postimehele kohtu [...]

Tootsi tuulepargi tuulikud on saanud kõlavad nimed

veebruar 16th, 2017|

Tootsi kinnistu hindamisaktist leiab ka ühe humoorikama aspekti, mis puudutab Eesti Energia Pärnumaale kavandatava tuulepargi tuulikute nimesid. Dokumendis on koos katastritunnustega reastatud ka kõik Tootsi tuuleparki plaanitavad 38 tuulikut ja kaks masti. Valdavas osas on need oma nimed saanud Eesti kirjandusklassiku Oskar Lutsu «Kevade» järgi. Mõlemad mastid kannavadki raamatu kahe peategelase ehk Tootsi ja Teele nime. Tootsi [...]

Hiiumaa tuulepargi äriedu sõltub euroliidu roheenergia statistikakaubanduse käekäigust

veebruar 14th, 2017|

Kuigi Nelja Energia Hiiumaa põhjaranniku lähistele kavandatava tuulepargi keskkonnamõjude hinnang midagi negatiivset keskkonnale tuulikute püstitamises ei näe, sõltub äriprojekti edukus sellest, kas enne 2020. aastat jõutakse euroliidu statistikakaubanduse ree peale hüpata. Nimelt seisneb 700–1000 MW võimsusega kuni 160 tuulikust koosneva ja vähemalt kaks miljardit eurot maksma mineva tuulepargi rajamise äriidee ennekõike sellest Eestile tulevatest taastuvenergeetika [...]

Hiiumaale kahe miljardi eurost meretuuleparki plaaniv ettevõte sai keskkonnaekspertidelt rohelise tule

veebruar 14th, 2017|

Keskkonnaministeerium avalikustas kümme aastat kestnud uuringute tulemusel valminud keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande, mis lubab rajada 100-160 tuulikuga meretuulepargi Hiiumaa rannikust põhja poole, 12 kilomeetri kaugusele ja koguvõimsusega 700 kuni 1100 megavatti. Keskkonnamõjude hindamisel ei leitud ühtegi olulist negatiivset mõju, mis leevendusmeetmete kasutuselevõtul keskkonda märkimisväärselt mõjutaks. Meretuulepargi arendaja AS Nelja Energia tegevjuhi Martin Kruusi sõnul on [...]

Terviseameti andmetel püsib Mäli tuulikute müra normis

veebruar 10th, 2017|

Hiiepanga põlise talukoha peremees Taivo Tambre võitleb sõna otseses mõttes tuuleveskitega, sest tema pöördumised vallamajja, arendaja ja tervisekaitseameti poole on jätnud teda omapäi Varbla suurvoorele rajatud tuulepargi müra ja varjutusega. Loe artiklit siit. Allikas: Postimees Foto: Avalik

Läänemere tuuleenergia tõi Tallinnasse üle 100 tippspetsialisti

veebruar 9th, 2017|

Läänemere meretuuleenergial on suur kasutamata potentsiaal, mille kasutuselevõtu võimalusi arutavad Tallinnas eile ja täna enam kui 100 valdkonna tippspetsialisti. Konverentsi avasid Majandus-ja Kommunikatsiooniminister Kadri Simson ning Eesti ja Saksa tuuleenergia assotsiatsioonide juhid Martin Kruus ja Andreas Wellbrock. Meretuuleparkide rajamine on hoogustunud vastavalt sellele, kuidas on langenud nende rajamise hind. Taanlaste Kriegers Flaki meretuulepargi näitel on meretuuleenergia [...]

Valitsus plaanib algatada Saaremaa hiigeltuulepargi loaprotsessi

veebruar 9th, 2017|

Saare Wind Energy OÜ kava rajada Saaremaa läänerannikule 1,7 miljardit maksev 100 tuulikuga meretuulepark võib peatselt jõuda hoonestusloa menetluse algatamiseni; kõikide lubade olemasolul saaks meretuulepark kõige varem tööd alustada 2022. aastal. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) esitab valitsusele korralduse eelnõu, milles tehakse valitsusele ettepanek otsustada Saare Wind Energy OÜ kavandatava tuulepargi hoonestusloa menetluse algatamine. Vastavalt meretuulepargi [...]

Eesti Energia vaidlustas Tootsi maaga seotud esialgse õiguskaitse

veebruar 7th, 2017|

Eesti Energia ihub hammast Tootsi Suursoole. Kohtu määrusega on aga peatatud plaanitava tuulepargi aluse kinnistu riigifirmale eraldamine, ettevõte on määrused vaidlustanud. «Need menetlused, kus kohus on esialgset õiguskaitset kohaldanud, oleme vaidlustanud,» ütles Eesti Energia pressiesindaja Kaarel Kuusk BNS-ile. Esialgse õiguskaitse on kohus praegu pannud valitsuse korralduse täitmisele ehk maade üleandmisele, lisas ta. Kokku on maade [...]

Eesti Energia tuulepargid tootsid jaanuaris 70% rohkem elektrit kui aasta varem

veebruar 5th, 2017|

Kui möödunud aasta jaanuaris tootsid Eesti Energia Aulepa, Narva, Paldiski ja Virtsu tuulepargid ligikaudu 12,4 gigavatt-tundi taastuvelektrit, siis käesoleva aasta jaanuaris oli toodang 21 gigavatt-tundi. Eesti Energia taastuvenergiaettevõtte Enefit Taastuvenergia juht Innar Kaasik selgitas korraliku toodangut heade tuuleoludega. „2017. aasta jaanuarit iseloomustas puhanguline ja erinevatel päevadel väga tugev tuul. Parima tuuleenergia toodangu tagab stabiilselt tugev [...]

Taastuvenergia tootmine vähenes mullu 6 protsenti

veebruar 2nd, 2017|

Taastuvatest allikatest pärinevat elektrienergiat toodeti möödunud aastal Eestis 1412 gigavatt-tundi, mis on kuus protsenti vähem kui 2015. aastal; taastuvenergia toodang moodustas elektrienergia kogutarbimisest 15,1 protsenti, võrreldes 16,7 protsendiga 2015. aastal. Eesti on seadnud eesmärgi viia taastuvenergia osa elektrienergia kogutarbimisest 2020. aastaks 17,6 protsendini. 2016. aastaks seatud vahe-eesmärk oli 13,2 protsenti, teatas Elering. Eelmise aasta neljandas [...]

Kaitseministeerium soovib Aidu tuulepargi ehituse osas järelevalvet

veebruar 2nd, 2017|

Kaitseministeerium avastas, et elektritootmisega tegelevad vennad Oleg ja Andres Sõnajalad rajavad Ida-Virumaale Aidu tuuleparki ebaseaduslikult tehiskünkaid, ministeerium soovib ehituslubade osa järelevalve algatamist, kirjutab Eesti Ekspress. Möödunud nädalal lennutasid kaitseväelased Aidu tuulepargi kohal drooni ning mõõtsid juba püstitatud rajatisi. Selgus, et ühe poolelioleva tuuliku torn on kerkinud 137 meetri kõrguseks, kuigi ehitusluba lubab vaid 135 meetri [...]

Sõnajalad ehitavad Eesti majanduse vedurit

jaanuar 27th, 2017|

Saaremaal Eleoni arenduskeskuses testiti edukalt LiDAR WindVISIONi süsteemi, mis võimaldab ennustada tuulepuhangute kiirust ja suunda 80 meetri kauguselt enne turbiinini jõudmist. Teadaolevalt on Eleon esimene tuulik maailmas, kus on integreeritud LiDARi sensor ja tuuleturbiini kontrollsüsteem juba disainimise faasis ja mis kontrollib saabuva tuule mõju tuulikule igal ajahetkel. ”Tuulepuhangute ette teadmine võimaldab säästa tuuleturbiini ja pikendada [...]

Kõik Hollandi rongid sõidavad 100% tuuleenergia toimel

jaanuar 19th, 2017|

Esimesest jaanuarist töötavad kõik ühistranspordi rongid Hollandis täielikult taastuva energia abil. Projekt, panna rongid tööle taastuva energia abil, pidi alguse saama aastal 2018, kuid ideega jõuti lõpuni aasta varem. Kokku on Hollandis üle 2200 tuuleturbiini üle kogu maa. Praegu toodab Holland piisavalt tuuleenergiat, et anda 2.4 millionile kodule elektrit. Projekt sai valmis tänu Hollandi ühele [...]

Riikliku tuulepargi loomine jätab eratootjad ilma miljonitest toetuseurodest

jaanuar 17th, 2017|

Eesti Energia arvates on teiste tootjate huvi Tootsi projekti venitada, mitte endale saada. Eelmise aasta lõpus teatas valitsus, et Eesti Energiale eraldatakse endise Tootsi turbaraba maatükk, mis lubab riigi äriühingul püstitada 4000 hektarile 46 tuulikut. Otsus ja fakt, et Eesti Energia viis aastat kestnud eeltöödega turbaväljadel üldse tuulepargi rajamiseni jõudis, lõi pahviks erasektoris tegutsevad tuulepargiomanikud, [...]

Sõnajalad alustavad Ida-Virumaal tuulikuosade tootmist

jaanuar 16th, 2017|

Tuuletehnoloogia ettevõte AS Eleon sõlmis lepingu Ida-Virumaal asuva metallitööstusettevõttega Remeksi Keskus AS, et alustada Ida-Virumaal tuulikuosade tootmist.  «Tegemist on osaga suuremast plaanist alustada Eestis suuremahulist ja ekspordile suunatud tuulikutööstust. Kuna plaanime referentspargi rajada Ida-Virumaale Aidusse, siis oleme võtnud eesmärgiks rajada ka tööstus just sellesse piirkonda. Järgmiseks sammuks on labade tootmise tehas, mis plaanitakse Aidusse tuulepargi alale,» ütles [...]

Kalev Kaljuste: Tootsi pärast pole vaja kiselda

jaanuar 15th, 2017|

Olles eelmises ametis Tootsi vallavanem, nüüd juba peaaegu kaks aastat Pärnu maavanem, on mul raske mõista Tootsi tuulepargi pärast vallandunud kisklemist. Paiku, kuhu võiks tuulikud püsti panna, on maakonnas teisigi. Nimelt sain 2010. aasta lõpul AS Tootsi Turba juhilt teada, et 2011. aastal suletakse ajalooline Tootsi briketivabrik. Hakkasin otsima mingisuguseidki lahendusi, kuidas selles piirkonnas edasi [...]

Kliimamuutus tähendab, et päikese- ja tuuleenergia muutub üha tasuvamaks

jaanuar 10th, 2017|

Enne praegust külmalainet näis, et Eestimaa talv jääbki soojaks ja poriseks. Tuuled puhusid detsembri algusest jõululaupäevani välja, aastavahetuse eel oli Tallinnas nõnda soe, et korraks õue minekuks särgi peale eriti muud visata ei viitsigi. Nüüd on aga külma -13 või rohkemgi kraadi ja lumi ulatub säärteni. Tegu on märgiga kliimamuutusest, mis toob talvisel ajal kaasa [...]

Koostatav mereala planeering paneb paika sobivad kohad tuuleparkidele ja laevateedele

jaanuar 9th, 2017|

Riik asub koostama kogu mereala planeeringut, mis peaks 2020. aastaks paika panema, kuhu sobivad tuulepargid, kuhu laevateed ja kus võib kasvatada vetikaid. Praegu on kõigi merel toimuvate tegevuste jaoks ette nähtud oma regulatsioon. See tähendab, et näiteks hoonestuslubade andmisel või uute laevateede kavandamisel arvestatakse ainult vastava valdkonna huvisid, ütles rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik Anni Konsap [...]

Eesti Energia: Neli olulisemat energiatrendi aastal 2017

jaanuar 9th, 2017|

Üha keskkonnateadlikum ühiskond otsib pidevalt võimalusi, kuidas aina enam kasutada taastuvenergiat. Päike, tuul ja prügi on energiatootmise uued tegijad. Teadlik ja säästlik energiatarbimine pole enam lihtsalt sõnakõlks. 1. Päikeseenergia Energiamaailma megatrend on päikeseenergia. Päikeseenergiast elektri tootmise hind on viimastel aastatel muutunud üha konkurentsivõimelisemaks ja seega kättesaadavamaks paljudele huvilistele. Usun, et lõppenud aastaga võrreldes kahekordistub 2017. [...]

Põlevkivi, me kuld ja pühadus, kardab tuult

jaanuar 6th, 2017|

Sada aastat tagasi oli maakera keskmine temperatuur ühe kraadi võrra jahedam. See lihtne fakt, koos lugematul hulgal teaduslike uurimustöödega, on veennud maailma teadlasi inimtekkelises kliimasoojenemises. Nüüd ollakse pea eranditult ühel meelel – see on problem ja midagi tuleb teha. Tehaksegi. Kliimaküsimus on oluline, sest loob konteksti energia tootmisele. Inimest üldjuhul ei huvita, kuidas elekter stepslisse [...]

Eesti Energia küsib Auvere jaama ehitajalt 66 miljonit eurot leppetrahve

jaanuar 6th, 2017|

Eesti Energia ja Alstom Estonia AS, GE Power Sp.z o.o ning Alstom Power Systems allkirjastasid eile Auvere elektrijaama üleandmist puudutava vahekokkuleppe. Hiljemalt järgmise aasta juuliks ehitab General Electric (edasipidi GE) Auvere jaamale uued kottfiltrid, mis tagavad, et elektrijaam täidab tolmu heitmenorme ka täisvõimsusel töötades, teatas Eesti Energia. Elektrijaam on elektrit tootnud alates 2015. aasta maikuust [...]

Sõnajalad plaanivad Mustanina külla 500 miljonit maksvat tuuleparki

jaanuar 4th, 2017|

Oleg ja Andres Sõnajalg plaanivad Vaivara valda Mustanina külla rajada 85 tuulikuga tuulepargi, mille kogumaksus on hinnanguliselt 425 kuni 510 miljonit eurot, enne ehituse algust oodatakse ära Aidu tuulepargi valmimine 2019. aastal. "Vaivarasse tuuleparkide rajamine on plaanis mitmes etapis, esimesena Mustanina külas ja teise etapina Auveres ja pärast Aidu tuulepargi valmimist. Aidus plaanitakse tööd lõpetada [...]

Mainor plaanib Auverre 100 miljoniga tuulepargi rajada

jaanuar 4th, 2017|

Mainori suurosalusega AS Vaivara Wind plaanib 2018. aastal Vaivara valda Auverre orienteeruvalt 100 miljoni euro eest 32 tuulikuga tuulepargi rajada. “Liitumispunkt on küll valmis, aga praegu tegeleme keskkonnamõjude hindamisega. 2. veebruaril on avalik arutelu Vaivara vallas. See võtab kõik aega, aasta läheb kindlasti,” ütles ettevõtte juhatuse liige Raivo Pihlak BNS-ile. Plaanitav 81-megavatine tuulepark läheb Pihlaku [...]

Aulepa tuulepargis lõppesid suuremahulised tõstetööd

detsember 31st, 2016|

Eesti Energia taastuvenergiaettevõtel Enefit Taastuvenergia on Aulepa tuulepargis kokku 16 tuulikut ning nendest ühel lõpetati pühadevahelisel perioodil käigukasti uuenduse tööd. „Suuremahuliste tõstetööde puhul sõltub väga palju ilmast ja tuulest. Selleks, et tõsta 100 meetri kõrgusele tuuliku rootor ehk labad, on vajalik leida tuulevaikne periood ning tööde läbiviimiseks on vaja kahte suurt kraanat. Tuulevaikne periood leiti [...]

Eleoni tuulik tegi tootmisrekordi

detsember 30th, 2016|

Eesti tehnoloogial põhinev Eleon multimegavatt-klassi prototüüptuulik purustas Saaremaal Salmel tootmisrekordi, millega saab katta üle 2800 keskmise kodutarbija aastase energiavajaduse. Vaatamata tuulevaiksele aastale tootis Eleon 3MW tuulik lõppeval aastal rekordiliselt 11,3 GW/h elektrienergiat, mis kattis 2820 keskmise kodutarbija kogu energiavajaduse. Eelmisel, hea tuulega aastal, tootis Salmel asuv 3MW Eleoni tuulik 11,1 GW/h elektrienergiat, teatas Eleon. „Selliseid [...]

Andres Sõnajalg: kodumaised tuulikutootjad on löögi all

detsember 24th, 2016|

Maailma Energeetika Nõukogu (WEC) hinnangul kasvab tuuleparkide koguvõimsus aastaks 2030 vähemasti poole võrra. See tähendab, et kogu maailmas tuleb toota järgmise 14 aasta jooksul kordades rohkem tuulikud kui senise 30 aastaga kokku, kirjutab Tuuletehnoloogia liidu juhatuse esimees Andres Sõnajalg. Eestis on ettevõtted, kel kõik vajaminevad arendustööd tehtud ja prototüübid valmis, et alustada suuremahulist tööstust ja [...]

Tuulikutootjad põrkuvad riigiga

detsember 22nd, 2016|

„Mis juhtub siis kui kõik jääb nii, nagu on?“ küsin mina. „Tööstus jääb Eestisse lihtsalt rajamata. Kui tööstuspoliitikat ei tule, siis tööstust ei ole,“ vastab Eesti ühe suurema tuulikutootja Eleon juht Andres Sõnajalg. Jutt käib 1400 töökohast ja mastaapsest tuulikute eksporttööstusest, mida vendade Sõnajalgade juhitud Eleon plaanib 2020. aastaks Ida-Virumaale luua. Kas soov saab reaalsuseks, [...]

Tootsi tuulepargi küsimus jõuab Euroopa Komisjoni lauale

detsember 20th, 2016|

Eesti ettevõtetest koosnev Tuuletehnoloogia Liit esitas Euroopa Komisjonile kaebuse, mille sisuks on, et Vabariigi Valitsus on Tootsi tuulepargi maade eraldamise otsusega Eesti Energia AS-ile andnud lubamatult riigiabi. Liit leiab kaebuses Euroopa Komisjonile, et Tootsi tuulepargi maid ei eraldatud Eesti Energiale turutingimustel. Õiglane turuhind selgunuks enampakkumise teel. Eraettevõtted on maksnud sarnaste parkide arendamise eest enampakkumise korras [...]

Novembris sai enim taastuvenergia toetust Eesti Energia

detsember 19th, 2016|

Eesti elektrisüsteemi halduri Elering andmeil sai novembris enim taastuvenergia toetust Eesti Energia kontsern, mis sai toetust kokku 1,7 miljonit eurot. Kokku maksis Elering novembris taastuvenergia toetuseks välja 6,2 miljonit eurot ja tõhusa koostootmise toetuseks 449 743 eurot. 11 kuu kokkuvõttes on Elering maksnud taastuvenergiatoetust 56,1 miljonit eurot ja koostootmise toetust veidi üle 4 miljoni euro. [...]

Taastuvenergia Koda: Narva elektrijaamades raisatakse põletades puitu

detsember 16th, 2016|

Riigikogus on teisel lugemisel menetluses elektrituruseaduse eelnõu, mis võimaldaks statistikakaubanduse tehingute korral piiramatult põlevkivijaamades puitu põletada, teatas Taastuvenergia Koda. Seda hoolimata sellest, et Narva elektrijaamades toimub puidu raiskamine põletades seda madala ca 35% kasuteguriga, kasutades sama energia tootmiseks 2-2,5 korda rohkem puitu kui katlamajades ja moodsates koostootmisjaamades. Eesti Energia soovib Narva elektrijaamades põletada 3,4 miljonit [...]

Tuulikulabatehas ootab toetust

detsember 14th, 2016|

Aidu tuulikuparki, millest peaks saama esimene Eesti tehnoloogial põhinev tuulikupark, kerkib esimene tuulik, kuid tuulikulabade tootmise toomine Jõhvi ootab elektrituruseadust koos innovatsiooniprojektide toetusmeetmega.  Aidu tuulepargi ehitus käib täie hooga ja esimene tuulik peaks seal valmima uue aasta esimeses kvartalis. Teine tuulik peaks valmis saama enne suve algust. “Esimesed kaks on eelseeria tuulikud, mille järel tuleb [...]

Artur Talvik nõuab rahandusministrilt Tootsi tuulepargi kohta vastuseid: kas olete täiesti kindel, et ei ole tegemist järgmise Estonian Airiga

detsember 13th, 2016|

Maaelu komisjoni liige ja korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik saatis rahandusminister Sven Sesterile seoses Eesti Energiale otsustuskorras Tootsi tuulepargi andmisega kirjaliku arupärimise. Järgneb arupärimise tekst: 8. detsembril 2016 otsustas Vabariigi Valitsus anda Eesti Energiale 40 katastriüksusest koosneva kinnistu Pärnumaale Vändra valda Metsakülla (Tootsi suursoo) läbi aktsiakapitali suurendamise 4,14 miljoni euro võrra. Selle vastu on teravalt [...]

Talvik pärib Sesterilt Tootsi tuulepargi asjus aru

detsember 13th, 2016|

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Artur Talvik pärib rahandusminister Sven Sesterilt aru, kas Tuuletehnoloogia Liidu esitatud etteheited Tootsi tuulepargi Eesti Energiale andmise küsimuses vastavad tõele. Kirjas Sesterile uurib Talvik esmasjoones, kas rahandusministeerium on koostanud mõjuanalüüsi, mis hindaks maa otsustuskorras Eesti Energiale andmise mõju Eesti majandusele, ekspordile ja töökohtade loomisele. Liit väitis eelmisel nädalal, et sellist majanduslike mõjude analüüsi rahandusministeerium teinud [...]

Sõnajalad pöördusid Tootsi tuulepargi asjus kohtusse

detsember 9th, 2016|

Tuuletehnoloogia liidu liige, Andres ja Oleg Sõnajala ettevõte AS Eesti Elekter esitas Tallinna halduskohtule kaebuse Tootsi tuulepargi küsimuses, leides, et Vändra vallavalituse kinnitatud korraldused ja AS-le Eesti Energia väljastatud ehitusluba tuleb tühistada. Eraettevõte AS Eesti Elekter esitas halduskohtule kaebuse, millega taotletakse Tootsi tuuleparki puudutava korralduse ning AS-ile Eesti Energia väljastatud ehitusloa kehtivuse peatamist. Ühtlasi taotleb [...]

Tuuleärimehed kaebavad riigi kohtusse: valitsus andis Eesti Energiale varjatud riigiabi

detsember 8th, 2016|

Tuuletehnoloogia Liit ei nõustu väitega, et Eesti Energiale eraldatud Tootsi Tuulepargi puhul pole tegemist keelatud riigiabiga. Tegemist on kiirustatud otsusega, millel puudub sõltumatu mõjude analüüs ja mis moonutab turul ausat konkurentsi. Liidu liikmed lubavad minna kohtusse. Valitsus tegi otsuse suurendada Eesti Energia aktsiakapitali ja anda ettevõttele üle 4,14 miljoni euro väärtusega Tootsi tuulepargi maad. Tuuletehnoloogia [...]

Suurärimees Raul Kirjanen: Eesti rabeleb energiaseisukohast muule maailmale vastu

detsember 8th, 2016|

"Maailm läheb ühes suunas, Eesti rabeleb vastu. Juhan Parts oli justkui Euroopa Donald Trump, kui ütles, et kliimamuutust ei tule ja põlevkivienergeetika on superlahe," ütles Graanul Investi juhatuse esimees Raul Kirjanen. "Taastuvenergia eesmärgid ei lähtu sellest, mida arvab Brüsselis korrusetäis bürokraate. Euroopa kultuuriruumis inimesed üldiselt usuvad teaduslikke argumente, mille kohaselt kliima soojeneb ja sellel on [...]

Eesti Energia: eraettevõtjad saavad tuuleparke rajada Aidus

detsember 8th, 2016|

Eesti Energia hinnangul on erasektori tuuleenergeetika ettevõtteid koondava tuuletehnoloogia liidu liikmetel võimalik rajada tuuleparke Aidus, mistõttu liidu kriitika Tootsi Suursoo võimaliku tuulepargi maa-ala Eesti Energiale üleandmise osas on põhjendamatu. “Tootsi tuulepargi arendamise eesmärk on suurendada taastuvenergia tootmist Eestis – selle ootuse on Eesti Energiale seadnud Eesti riik. Oleme teinud ettevalmistusi Tootsi tuulepargi rajamiseks juba alates [...]

Tuuleenergia ärimeeste protest: miks Eesti Energiale jälle “anti” mingi raba, kuhu tuuleparki rajada?

detsember 8th, 2016|

Eesti riik plaanib anda Eesti Energiale mitterahalise sissemaksena aktsiakapitali üle 4,1 miljonit eurot väärt kinnistu Tootsi Suursoo alal, et riigifirma saaks sinna soovi korral tuulepargi rajada. Rahandusministeeriumis on ette valmistamisel vabariigi valitsuse korralduse eelnõu, mille kohaselt rahandusminister kui riigi esindaja saaks volituse hääletada Eesti Energia aktsionäride üldkoosolekuna tegutsedes aktsiakapitali suurendamise poolt mitterahalise sissemaksena 4,1 miljoni [...]

Taastuvenergia küsimustes on Leedu sõna pidanud

detsember 5th, 2016|

Tegutseme kolmes Balti riigis. Alustasime Eestist ja vaatasime naabrite juurde ka. Eestis on meil hetkel investeeringute mahud suuremad kui Leedus, aga Leedu on meie jaoks huvitavaks kohaks mitmel põhjusel, kommenteeris Leedus tegutsemist Nelja Energia Juhatuse esimees Martin Kruus. Esiteks on Leedu suurem turg kui Eesti.  Teiseks, seosese Euroopa Liitu astumisega võttis Leedu kohustuse sulgeda oma [...]

Koda: Komisjoni ettepanekud kiirendavad taastuvenergiale üleminekut

detsember 1st, 2016|

Taastuvenergia Koda tunnustab Euroopa Komisjoni energiapoliitika ettepanekute paketti, mis kiirendab taastuvenergia laialdasemat kasutusele võtmist ning tugevdab Euroopa Liidu positsiooni taastuvenergia arendamisel võrreldes teiste riikide ja regioonidega. “Euroopa Komisjoni meetmete pakett annab kindluse, et taastuvenergia arendamine on jätkuvalt oluline ning sellelt teelt kõrvale kaldumist ei tule,” ütles Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist pressiteates. Koja juhi sõnul [...]

Euroopa Komisjon soovib hoogustada taastuvenergiale üleminekut

detsember 1st, 2016|

Euroopa Komisjon tutvustas kolmapäeval meetmepaketti puhtale energeetikale üleminekuks, mille eesmärgiks on seada esikohale energiatõhusus, saavutada juhtpositsioon taastuvenergia alal ja pakkuda tarbijale kaupu ja teenuseid õiglase hinnaga. Komisjon soovib, et EL juhiks seda üleminekuprotsessi taastuvenergiale, mitte ainult ei kohaneks sellega. Sel põhjusel on komisjon võtnud eesmärgiks vähendada CO2 heitkoguseid 2030. aastaks 40 protsenti ning ajakohastada samal [...]

Uued jaamad kergitavad taastuvenergia tasu uuest aastast rekordkõrgele

november 30th, 2016|

Taastuvenergia toetuste rahastamiseks kogutav taastuvenergia tasu on 2017. aastal 1,04 senti kilovatt-tunni kohta, mis on lõppeva aasta 0,96 sendiga võrreldes 8,3% kõrgem. Viimasel viiel aastal on taastuvenergia tasu kõikunud vahemikus 0,77-0,97 senti kilovatt-tunni eest, kusjuures aastatel 2013 ja 2014 tasu langes, edastab taastuvenergia toetusi administreeriv Elering. Prognoosi kohaselt kasvab toetatav taastuvenergia kogus tuleval aastal 13% [...]

Kohus ei rahuldanud hiidlaste kaebust tuulepargi asjus

november 28th, 2016|

Tallinna halduskohus ei rahuldanud reedel Hiiumaa lähistele rannikumerre planeeritava tuulepargi vastaseid koondava MTÜ Hiiu Tuul kaebust ja ei tühistanud Hiiu maavanema korraldust Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu kehtestamiseks. Halduskohus leidis, et kaebuse rahuldamiseks puudub alus. Apellatsiooni võib Tallinna ringkonnakohtule esitada hiljemalt 27. detsembriks. Kuni 1100-megavatise võimsusega tuuleparki tahab ehitada Nelja Energia. “Tegelikult on Nelja Energial [...]

Varblas kasutusloata jäänud tuulikuid ootab mürauuring

november 28th, 2016|

Varbla vald on jätkuvalt hädas tuulegeneraatoritega – Tuuleenergia osaühing tellib nüüd Tamba küla kahele tuulikule, mille kasutusload riigikohus tühistas, mürauuringu. Riigikohus tühistas nii tuulikute ehitus- kui kasutusloa. Kohus on märkinud, et vallal on õigus ja kohustus uuesti kaaluda kasutuslubade väljaandmist ja lõplike kasutuslubade andmise otsustamiseni anda ka ajutised kasutusload. Kuna tuulikud on planeeringus märgitust kõrgemad, [...]

Taastuvenergia kogub kodumajapidamistes populaarsust

november 26th, 2016|

Praegu on Eestis umbes 700 majapidamist, kes on paigaldanud kodukatusele päikesepaneelid. Taastuvenergia arendajad loodavad, et juba aastaks 2030 on Eesti vähemalt soojus- ja elektrimajanduses täielikult taastuvenergiale üle läinud. Praegu otsitakse aktiivselt lahendusi, mida teha, et kliimamuutuste tagajärgi võimalikult palju pehmendada, ja mis veel parem, kliima soojenemist üldse ära hoida. Üks variant on arendada taastuvenergeetikat. Eesti [...]

TTÜ avas uue elektrisüsteemide arenduslabori

november 25th, 2016|

Tallinna Tehnikaülikool avas 22. novembril TTÜ elektroenergeetika instituudis uue elektrisüsteemide arenduslabori, mida toetasid Euroopa Liit ja Elering läbi ülikoolidele mõeldud ASTRA projekti. „Elektrisüsteemide arenduslaboris saab tuvastada uuritavate seadmete ja elektrivõrgu vastastikuseid mõjusid ning pakkuda välja sobivaid lahendusi seadmete parimaks kasutamiseks,“ ütleb TTÜ elektroenergeetika instituudi direktori Ivo Palu. Labori kalleim ning kõige uuem seade on RTDS [...]

Uue valitsusliidu energiakava näeb soojusenergia allikana biokütust

november 22nd, 2016|

Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ning Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) valitsusliidu aluspõhimõtted näevad 2030. aastaks ette taastuvenergia osakaalu elektrienergia lõpptarbimises vähemalt pooles ulatuses, soojusenergiast neli viiendikku peaks aga toodetama biokütusest. Eesti energiamajanduse arengukava kohaselt suureneb 2030. aastaks taastuvenergia osakaal elektrienergia lõpptarbimises vähemalt pooleni ja tarbitavast soojusenergiast 80 protsenti toodetakse biokütusest. Aastaks 2030 on plaanis [...]

Taastuvenergia 100 kava: aastaks 2030 võiks Eesti üle minna taastuvate allikate kasutamisele

november 21st, 2016|

Taastuvenergia 100 kava kohaselt võiks aastaks 2030 Eesti üle minna taastuvate allikate kasutamisele elektri- ja soojamajanduses ning aastaks 2050 transpordis. Arvutused näitavad, et see plaan on tehniliselt teostatav, majanduslikult väga mõistlik ja keskkonna seisukohalt ka väga vajalik. Stuudios olid Taastuvenergia koja juhataja Rene Tammist ja Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse esimees Martin Kruus. Vaadata vidot siit Allkas: ERR

Sutter: börsileviimine aitab paremini täita taastuvenergia eesmärke

november 21st, 2016|

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul oleks ettevõtte tütarfirma Enefit Taastuvenergia osaline börsileviimine oluline samm edasi, kuna see aitaks kaasata kapitali ja täita paremini ettevõtte taastuvenergia eesmärke. Sutter rääkis BNS-ile, et nad olid ettevõtte osalise erastamise plaanidest teadlikud, mistõttu said nad koalitsioonilepingusse oma sisendi anda. Praeguse plaani kohaselt võõrandataks kuni 49 protsenti firma aktsiatest. [...]

Bitid liiguvad, kui tuul puhub: Microsofti andmekeskused hakkavad tööle puhtalt tuuleenergial

november 19th, 2016|

Microsoft sõlmis kaks lepingut, mille alusel saavad mitmed ettevõtte pilveteenuste tööshoimiseks vajalikud andmekeskused kasutada nüüd täielikult või suures ulatuses tuuleenergiat. Lepingute järgi ostab Microsoft kokku 237 megavatti tuuleenergiat, mida hakkavad pakkuma kaks eraldi ettevõtet. Allianz Risk Transferiga sõlmitud lepingu kohaselt müüb ettevõte Microsoftile 178 megavatti tuuleenergiat, mis pärineb Kansases asuvast tuulepargist. Black Hills Energy pakub [...]

Koda: Eesti saaks 4,3 miljardiga minna 2030. aastaks üle roheenergiale

november 11th, 2016|

Eesti Taastuvenergia Koda soovib, et Eesti läheks aastaks 2030 täielikult üle taastuvenergiale, selleks oleks vaja investeerida kokku 4,31 miljardit eurot, mida koja hinnangul saaks rahastada erakapitalist ja heitmekvootide müügitulust. Taastuvenergia Kojal on valminud kava «Taastuvenergia 100 protsenti», mis näeb ette taastuvenergiale ülemineku elektri- ja soojusmajanduses. Selle tulemusena kasvaks koja hinnangul Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) keskmiselt [...]

Trump võib teha USAst ainsa kliimamuutusi täielikult eitava riigi maailmas

november 10th, 2016|

Republican presidential candidate Donald Trump speaks to supporters as he takes the stage for a campaign event in Dallas, Monday, Sept. 14, 2015. (AP Photo/LM Otero) Lisaks muule on USA värske president teatanud, et astub välja heitgaaside vähendamist reguleerivast Pariisi kliimaleppest. Nagu pea kõigil teemadel, on Trump ka teadusest rääkides jäänud pigem loosunglikuks [...]

EKSPERDID: Valitsuse poliitika surub säästliku elektri põlevkivienergia varju

november 9th, 2016|

Valitsust ei paista planeedi ja meie oma looduse päästmine huvitavat. "Eestis ei ole näha mingit huvi moodsate, loodussäästlike energiatootmise tehnoloogiate kasutuselevõtmise vastu," ütles Eesti maavarade ühingu juhatuse liige Mihkel Pukk. "Põlevkivitööstus võitleb tugevalt oma erihuvide eest. Ju siis on kellelegi väga kasulik, et põlevkivitööstuse huvid on meil esiplaanil." Looduskaitsjatel ajab harja punaseks, et Eesti peab [...]

RAPORT: Kivisüsi teeb vaesed veel vaesemaks

november 4th, 2016|

Kliimamuutuste eitajad toovad tihti kivisöe kasutamise peamise argumendina välja selle olulise rolli vaesuse vastu võitlemises. Värske raport aga paljastab, et uute kivisöekaevanduste ehitamine hoopis süvendab vaesust ümbritsevates piirkondades. Mitme rahvusvahelise vaesuse vastu võitleva organisatsiooni koostöös valminud raport paljastab, et uute kivisöekaevanduste ja kivisöe-elektrijaamade ehitamine vaestesse piirkondadesse ei aita sealseid inimesi ja tihti hoopis halvendab nende [...]

Rene Tammist ja Kaja Peterson: Eesti vajab PÕXITit. Loobume põlevkivienergiast!

november 4th, 2016|

Eesti panus Pariisi kliimaleppesse peaks olema selge suund taastuvenergiale ja põlevkivienergeetikast loobumine ehk PÕXIT. Pariisi kliimalepe jõustus täna 4. novembril. Viimane valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli (IPCC) kliimaaruanne leiab ühemõtteliselt, et inimtegevus põhjustab kasvuhoonegaaside heitmeid, mis põhjustavad kliima soojenemist. Kliimateadlased on ühel meelel - tegutseda on vaja nüüd ja kohe. USA Ookeanide ja Atmosfääriameti (NOAA) uuringugrupp teatas [...]

Sven Pitkve: roheline energia ei pea olema kallis

oktoober 31st, 2016|

Tavaliselt seostuvad sõnad „roheline” ja „öko” inimeste teadvuses kallima hinnaga. Imatra Elekter ASi elektriäri juht Sven Pitkve kinnitab, et see ei pea nii olema. Igal sügisel saabub hetk, kui inimesed vaatavad üle oma elektriarved ja -paketi ning kõrvutavad neid võimalike alternatiividega: äkki saab veel odavamalt. „Jah, oktoobris-novembris tuleb see teema aktiivselt päevakorrale ja need on [...]

Roheline energeetika tõukas kivisöejaamad troonilt

oktoober 30th, 2016|

Taastuvenergeetika tõusis mullu maailma suurimaks energeetikaliigiks installeeritud võimsuse poolest, tõugates troonilt seal sajandijagu püsinud kivisöeenergeetika, selgub maailma energiaagentuuri IEA uusimast taastuvenergeetika tururaportist. Mullu installeeriti üle maailma 153 gigavati jagu uusi taastuvenergeetika tootmisüksusi, 15% rohkem kui aasta varem. tuuleenergeetika osa sellest oli 66 GW ja päikeseenergeetika osa 49 GW. "Oleme tunnistajaks globaalse energiaturu muutumisele taastuvenergeetika juhitavaks, [...]

Sutter: taastuvenergiat tuleks toota tarbijaile soodsaimal viisil

oktoober 27th, 2016|

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul tuleks edasisel taastuvenergia osakaalu suurendamisel eelistada tootmistehnoloogiaid, mis tagavad tarbijatele odavaima võimaliku energiahinna; eelkõige sooviks ettevõte selleks põletada biomassi Narva jaamades. «Erinevaid taastuvaid energiaallikaid kasutavad tootmistehnoloogiad on viimase kahe aasta jooksul märkimisväärselt odavnenud, kuid reaalsus on paraku see, et need vajavad veel toetusi, et turul konkurentsis olla ning [...]

Majanduskomisjon arutas elektrituruseaduse muutmist

oktoober 27th, 2016|

Riigikogu majanduskomisjon arutas eilsel istungil elektrituruseaduse muudatusi, mille kohaselt toimub tulevikus taastuvenergia ostmine turupõhiselt vähempakkumise teel. Samuti käivitub statistikakaubandus. Eelnõu tutvustanud majanduskomisjoni liikme Kalle Pallingu sõnul võimaldab elektrituruseaduse muutmine Eestil müüa taastuvatest allikatest toodetud energia statistikat teisele liikmesriigile, kes ei suuda enda 2020. aastaks võetud taastuvenergia osakaalu eesmärke iseseisvalt täita. „Statistikakaubandus võimaldab Eestil toota taastuvenergiat [...]

GLIMSTEDT ja Äripäev kutsuvad Energiakonverentsile

oktoober 24th, 2016|

Energiasektori suursündmus toimub 16. novembril Tallinnas juba seitsmendat korda, keskendudes energiaturu arengutele ja tulevikulahendustele. Energiavaldkonna arvamusliidrid, ettevõtjad ja võtmeisikud annavad konverentsil ülevaate Eesti ja Euroopa energiaturgude arengutest, innovatsioonist energeetikas ja taastuvenergeetikas. Samuti käsitletakse tuleviku võrgumudeleid, võrguteenuse turu liberaliseerimise võimalusi ja efektiivsemaid lahendusi energiatarbijast tootjaks liikumisel. Advokaadibüroo GLIMSTEDT energiaeksperdi ja konverentsi kaaskorraldajaImbi Jürgeni sõnul annab konverents [...]

Baltic Workboats näeb uut kasvu laevade tootmises tuuleparkidele

oktoober 24th, 2016|

Kuigi Saaremaa laevatootja Baltic Workboats on siiani keskendunud eelkõige patrull- ja tollilaevade ehitusele, näeb firma uue kasvukohana eelkõige tuuleparkide teenindamiseks vajalike aluste tootmist. Baltic Workboatsi müügidirektor Tõnu Kirs rääkis ajakirjale Offshore Wind, et tuuleparkideehitamiseks ja hooldamiseks mõeldud laevade tootmine on väga konkurentsitihe ja keeruline ärivaldkond, näeb ettevõtte selles siiski suurt potentsiaali. Kirsi sõnul on ettevõtte [...]

Septembris sai enim taastuvenergia toetust Fortumi kontsern

oktoober 24th, 2016|

Eesti elektrisüsteemi halduri Elering andmeil said septembris enim taastuvenergia toetust Fortumi kontserni ettevõtted, millele läks kokku 1,5 miljonit eurot. Kokku maksis Elering septembris taastuvenergia toetuseks välja 4,8 miljonit eurot ja tõhusa koostootmise toetuseks 202 882 eurot. Üheksa kuu kokkuvõttes on Elering maksnud taastuvenergiatoetust 43 miljonit eurot ja koostootmise toetust 3,1 miljonit eurot. Fortumi kontserni ettevõtted [...]

Hiidlaste kaebus tuulepargi asjus saab kohtus lahendi novembri keskel

oktoober 24th, 2016|

Tallinna halduskohus otsustab novembri keskpaigaks, kas rahuldab Hiiumaa lähistele rannikumerre planeeritava tuulepargi vastaseid koondava MTÜ Hiiu Tuul kaebuse ja tühistab Hiiu maavanema korralduse Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu kehtestamiseks. Halduskohus lõpetas neljapäeval vaidluse sisulise arutelu ning kuulutab lahendi 21. novembril. Kuni 1100-megavatise võimsusega tuuleparki tahab ehitada Nelja Energia. “Tegelikult on Nelja Energial olnud väga selge [...]

Tuuleenergia tootmine kasvas kolmandas kvartalis enam kui kümnendiku

oktoober 21st, 2016|

Tuuleenergia tootmine moodustas tänavu kolmandas kvartalis taastuvenergiakogutoodangust 43,5 protsenti ning toodetud 121 gigavatt-tundi tuuleenergiat ületas heade tuuleolude tõttu eelmise aasta tootmist enam kui 10 protsenti. Selle aasta kolmandas kvartalis tootsid Eesti elektrijaamadtaastuvenergiat 279 gigavatt-tundi ning taastuvenergia moodustas 13,5 protsenti elektrienergia kogutarbimisest Eestis, mis on ühe protsendi võrra vähem kui eelnenud kvartalis, teatas Elering. Tuuleenergia eest [...]

Tuuliki Kasonen: Kõrgemad tuulikud annavad parema lahenduse

oktoober 21st, 2016|

Pärnu Postimees, Tuuliki Kasonen, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht 20.10.2016 Hiljaaegu tühistas riigikohus Pärnumaal Tamba tuulepargi ehitus- ja kasutusload. Kohtule kaebuse esitaja tõi ühena põhjustest välja, et kahest tuulikust lähtuv müra on väga vali ja häiriv. Samal päeval, kui uudis meedias levima hakkas, käis “Aktuaalne kaamera” Tamba tuulepargis, lindistas 100 meetri kaugusel töötavatest tuulikutest vaikust ega [...]

Tuulepargivastased otsivad abi kohtust

oktoober 21st, 2016|

Hiiumaa lähedale rannikumerre plaanitava tuulepargi vastased taotlevad kohtus maakonnaplaneeringu tühistamist. Tuulepargivastase MTÜ Hiiu Tuul eestvedaja Inge Taltsi sõnul tuleb maakonnaplaneering tühistada, sest menetlemisel ei ole kõiges järgitud Eesti riigi seadusi, Euroopa õiguse norme ega rahvusvahelisi kokkuleppeid. “Tegemata on vajalikud uuringud. Kehtestatud planeeringulahenduse järgi saab hakata rajama hiigelsuuri – Hiiumaast põhja poole on plaanis rajada 700–1100 [...]

Kompetentsikeskus võiks tuua töökohti

oktoober 17th, 2016|

Hiiu vald näeb omavalitsuse läänepoolse osa arengu ühe väljakutsena töökohtade teket. Läänemere teadmuskeskuse loomine on peatatud, uus võimalus võiks olla meretuule kompetentsikeskuse loomine. Kõrgessaare kalatehase lõplikust sulgemisest on varsti möödas kümme aastat. Tootmishoonetest on järel ainult seinad ja kaheksa aastat tagasi peetud suurejoonelisest plaanist, et selle müüride vahele võiks tulla puhkekompleks, pole enam ammu midagi [...]

Varbla vallavanem riigikohtu otsusest: tuulikuid lammutama ei hakata

oktoober 17th, 2016|

Kuigi riigikohus tühistas hiljuti Tamba tuulegeneraatorite kasutusload, sest tuulikud olid oluliselt kõrgemad, kui nägi ette detailplaneering, tuleb Varbla vallal ilmselt anda uued kasutusload, sest tuulikuid maha võtma ei hakata. Samas toonitab vallavanem, et see, kuidas olukord täpsemalt lahendatakse, pole veel selge. Riigikohus rahuldas teisipäeval ühe Varbla vallaelaniku kaebuse ning tühistas Leedu riigifirma Lietuvos Energija tütarettevõttele [...]

Eesti Energia: Ruhnul peaks suurenema taastuvenergia osakaal

oktoober 16th, 2016|

Eesti Energia hinnangul peaks Ruhnu saar tulevikus lisaks diiselgeneraatoritele elektri tootmiseks kasutusele võtma ka päikesepaneelid ja võimalusel ühe elektrituuliku, uue energiatootmislahenduseni peaks saar jõudma 2017. aasta teises pooles. Ruhnul oleks majanduslik-tehniliselt parim elektritootmise lahendus kombineerida omavahel päikesepaneelid, diiselgeneraatorid, akud ja võimalusel ka üks elektrituulik, rääkisid Enefit Taastuvenergia juhatuse liige Innar Kaasik ja Eesti Energia uute [...]

Uus energiamajanduse arengukava: taastuvenergia osakaal 50 protsendile

oktoober 7th, 2016|

Valitsus kiitis neljapäeval heaks ja otsustas saata riigikogule arutamiseks energiamajanduse arengukava aastani 2030. Uus arengukava kirjeldab sihte ja tegevusi Eesti energiamajanduses aastani 2030, samuti visioone energiamajanduse valdkondades aastani 2050, teatas valitsuse pressibüroo. Arengukavast tulenevateks olulisemateks tegevusteks Eesti energeetikavaldkonnas aastani 2030 on elektrisüsteemi ettevalmistamine liitumiseks Euroopa Liidus juhitud sagedusalaga, energiakasutuse efektiivsuse suurendamine, taastuvenergia osakaalu kasvatamine Eesti [...]

Parlament andis ratifitseerimisele heakskiidu

oktoober 6th, 2016|

Euroopa Parlament andis Pariisi kliimaleppe ratifitseerimisele heakskiidu teisipäeval, 4. oktoobril 2016. Pärast ELi poolset ratifitseerimist on võimalik Pariisi lepingu jõustumine, sest sellele on kinnituse andnud vähemalt 55 maailma riiki, kes annavad kokku vähemalt 55 protsenti maailma heitmetest. Pärast parlamendi poolset kinnitust saab ELi Nõukogu kiireloomulise kirjaliku menetlusega vastu võtta ratifitseerimise otsuse. Seejärel saavad EL ja [...]

Päikeseenergiasse investeerimisel on palju ohte

oktoober 4th, 2016|

Pole mingit kahtlust, et päikeseenergia tähtsus maailma energiavajaduse rahuldamises aina kasvab, kuid see ei peegeldu kuidagi selle sektori aktsiates. Päikeseenergiasse voolab aina raha ja kapitali juurde, kuid miks ei suuda investorid oma kohta päikese all leida? Bloomberg New Energy Finance prognoosis hiljuti, et päikeseenergia sektorisse investeeritakse aastaks 2040 umbes 3,7 triljonit dollarit. Selline summa tähendaks [...]

Eesti Energia rajab Pärnumaale kuni 52 tuulikuga tuulepargi

september 24th, 2016|

Eesti Energia kuulutas välja riigihanke Pärnumaal asuva Tootsi Suursoo tuulepargi kompleksi projekteerimiseks ja ehitamiseks. Tuuleparki rajatakse 46 tuulikut, millele Eesti Energia jätab õiguse veel kuus lisaks hankida ja tuulepark peaks valmima 2019. aasta lõpus, selgub hanketeatest. «Uute taastuvenergiavõimsuste rajamine on üks Eesti Energia strateegilistest arendussuundadest.Tootsi tuulepargi näol oleks tegu Baltikumi suurima tuulepargiga, mis koosneks kuni [...]

Valitsuse heakskiidu saanud plaan tõotab taastuvenergia tarbijatele odavamaks muuta

september 16th, 2016|

Valitsus avaldas tänasel istungil toetust elektrituruseaduse eelnõule, mille eesmärgiks on tagada tootjatele stabiilsus taastuvenergia tootmises ja muudab taastuvenergia toetused tarbijatele väiksemaks. Eelnõu reguleerib, et kui olemasolevate tootjate mahust ei piisa taastuvenergia eesmärgi saavutamiseks, korraldab valitsus majandus- ja taristuministri ettepanekul odavaima hinna ja täiendava tootmismahu saamiseks vähempakkumise, teatas majandusministeerium. Juba investeeringu teinud tootjate toetused vähenevad lähiaastail [...]

Eesti Energia: taastuvenergia statistikakaubandusega tuleb kiirustada

september 15th, 2016|

Eesti peab taastuvenergia statistikakaubanduse osas seadusandlusega kiirustama, et riik ei kaotaks Euroopa turul konkurentsieelist, leiab Eesti Energia. Ettevõtte juhi Hando Sutteri sõnul tuleb statistikakaubanduse osas riigil tegutseda kiirelt, et säilitadaEesti eelispositsioon. «Me tahtsime olla esimesed, kes saavad pakkuda ülejäänud taastuvenergiat Euroopa turule, aga kui nii edasi läheb, jääme hiljaks,» ütles ta kolmapäeval toimunud puiduenergia seminaril. [...]

Marko Pomerants: Hiiumaa avamere tuulepark tuleb ilmselt ka siis kui piirkonda luuakse looduskaitseala

september 15th, 2016|

Hiiumaa lähistele planeeritava avamere tuulepargi vastased loodavad, et piirkonnas asuva Apollo madalale looduskaitseala rajamine võtaks hiiglaslikul taastuvenergeetika projektil hoogu ja hiljem ka mõõtmeid maha, kuid keskkonnaminister Marko Pomerantsi sõnul ei pruugi asi siiski päris nii minna. Isegi siis kui Apollo madalale looduskaitseala tuleks, oleks selle vahetus läheduses siiski võimalik tuulepark püsti panna. „See, mis puudutab Hiiumaa [...]

Meretuulepargi kasud ja ohud

september 14th, 2016|

Austatud vallarahvas, Hiiu vallavolikogu 22. mai 2014. a otsusega nr 76 kiideti heaks Nelja Energia ASi, Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ ja Hiiu valla vaheline ühiste kavatsuste protokoll. Mida selles protokollis räägitakse? Mis kasu või kahju saab Hiiu vald, vallarahvas meretuulepargist? Soovin seal kirjapandut teiega jagada, arutada. Selleks, et arutelu saaks toimuda, on vaja informatsiooni, mille siinjuures edastan, tuginedes protokollile. Millest jutt käib? Arendaja soovib [...]

Fossiilenergiate subsideerimise osas pole kokkuleppeid

september 9th, 2016|

Hiinas lõppenud G20 ei suutnud kahjuks kokku leppida kuupäevas, mil lõpetatakse fossiilenergiale subsiidiumite maksmine, seda hoolimata sellest, et mais 2016 kohtunud G7 juhid lubasid a-ks 2025 lõpetada nafta, gaasi ja kivisöe sektorite toetamise. Konkreetse kuupäeva sätestamise vastu oli India. Siiski korrati tippkohtumise lõppjäreldustes 2009.a. lubadust, fossiilenergia toetamisest loobuda. astas on fossiilenergia sektorile makstavad otsetoetused globaalselt [...]

Hiina ja USA ratifitseerisid Pariisi kliimakokkuleppe

september 4th, 2016|

USA ja Hiina on ametlikult ratifitseerinud ajaloolise kliimakokkuleppe, mis sõlmiti Pariisis eesmärgiga vähendada CO2 heitekoguseid  ja võidelda kliimamuutustega. Laupäeval toimunud tseremoonial esitasid Hiina president Xi Jingping ja USA presidet Barack Obama vastavad dokumendid ÜRO peasekretärile, mis indikeeris nende riikide liitumist Pariisi kliimakokkuleppega. "Me peame kliimamuutusele lähenema innovatiivselt," sõnas Hiina president Xi Jingping pärast oma USA ametivenna [...]