Elektrit toodeti 2016. aastal 12 teravatt-tundi, mis on 17 protsenti rohkem kui aasta varem; elektrienergia tootmine taastuvatest energiaallikatest vähenes 2015. aastaga võrreldes 6 protsenti.

Elektritootmise kasvu soodustas jahedam talv, mis suurendas nii ettevõtete kui ka elanikkonna vajadusi, teatas statistikaamet. Elektrienergia sisetarbimine suurenes mullu varasema aastaga võrreldes 3 protsenti.

Kuigi elektrieksport vähenes 2015. aastaga võrreldes 12 protsenti, on Eesti endiselt netoeksportiv riik, kus toodang ületab tarbimist. Toodangu kasvu mõjutas ka impordi 30-protsendiline vähenemine.

Kui aastani 2015 elektrienergia toodang taastuvatest allikatest suurenes, siis 2016. aastal vähenes taastuvelektri toodang esimest korda. Taastuvelektri toodang kokku vähenes võrreldes 2015. aastaga 6 protsenti, kusjuures kõige rohkem vähenes tuuleenergia toodang 15 protsenti.

Viimaste aastate prügimajanduse edendamise tulemusel saab prügilates ja veepuhastusjaamades tekkivat biogaasi kasutada elektrienergia tootmiseks. Kui 2015. aastal toodeti elektrivõrku 50 gigavatt-tundi biogaasil põhinevat elektrit, siis 2016. aastal 45 gigavatt-tundi, mida on 10 protsenti vähem.

2016. aastal toodeti põlevkivi ligi 16 miljonit tonni, toodang vähenes varasema aastaga võrreldes ligi viiendiku. Põhiline osa põlevkivist tarbitakse elektrijaamades, kusjuures üle 80 protsendi elektrist toodeti põlevkivist. Elektrienergia tootmise kõrval on põlevkivi veel tooraineks põlevkiviõlile, mida toodeti 2016. aastal 724 000 tonni. Ligi 90 protsenti toodangust eksporditi, kusjuures peamised sihtriigid olid Belgia, Holland ja Rootsi.

Energiaturul on uue ja olulise kütuseliigina koha leidnud puidugraanulid. Viimase viie aasta jooksul on nende toodang suurenenud üle kolme korra. 2016. aastal toodeti puidugraanuleid ligi 1,2 miljonit tonni, mis on võrreldes 2015. aastaga üle 30% rohkem. Tänu nõudluse püsimisele eksporditi üle 95 protsendi puidugraanulite toodangust välisturule. Peamised sihtriigid olid Taani, Suurbritannia ja Holland.

Sisemaiseks vajaduseks imporditi 2016. aastal maagaasi, vedelkütuseid, kivisütt ja koksi. Maagaasi import suurenes aastaga ligi 10 protsenti ja seda peamiselt elektrijaamade vajaduse tõttu. Autobensiini sisetarbimine kasvas 2015. aastaga võrreldes ligi 7 protsenti, samal ajal kui diislikütuse tarbimine vähenes 2 protsenti.

Allikas: BNS

Foto: Avalik