Majandusminister Kadri Simson teatas Andres Sõnajalale, et tuuleenergeetikutel pole mingit alust eeldada, et valitsus peaks lubama neil rajada Ida-Virumaale uusi tuulikuparke.

Ekspress kirjutas mõned nädalad tagasi, et Sõnajalg esitas Tuuletehnoloogia Liidu nimel valitsusele ultimaatumi, kus hoiatas enam kui miljardi euro suuruse kahjunõude eest seoses uute tuulikuparkide ehitamise pidurdamisega. Ärimees viitas oma märgukirjas, et „üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ näeb ette, et maismaal tuleb tuulikuparkide rajamiseks kasutada eelkõige endisi kaevandusalasid. Üleriigilises planeeringus on märgitud, et suuremate maismaatuulikuparkide rajamiseks on eriti palju võimalusi Ida-Virumaa vanadel kaevandusaladel, kus on rahuldav tuulepotentsiaal ning vähem sotsiaalseid vastuolusid ja looduskaitsepiiranguid“.

Minister Simson vastas, et tuuleparkide arendajatele ei saa olla õigustatud ootust toetustele pelgalt „Eesti 2030+“ alusel. Minister selgitas, et tuulikud hakkavad raha saama ikka siis, kui süsteemihaldur tuulikupargi nõuetele vastavaks tunnistab.

Energeetikute plaanidele täita Ida-Virumaa tuulikutega tõmbas kriipsu peale kaitseministeerium, kelle väitel segavad elektrituulikud Kellavere õhukaitseradari ja ka raadioluure tööd.

Allikas: Eesti Ekspress

Foto: Avalik