Eesti elektrisüsteemi halduri Elering andmeil said juulis enim taastuvenergia toetust Fortum Eesti kontserni kuuluvad ettevõtted, millele läks kokku ligi 1,7 miljonit eurot toetuseid.

ortum Eesti AS sai koos tütarettevõttega Anne Soojus AS toetusi kokku 1,7 miljonit eurot. Suuremad taastuvenergia toetuse saajad olid veel Enefit Taastuvenergia OÜ 740 000 euroga ning Nelja Energia kontserni kuuluvad ettevõtted, mis said kokku 711 000 eurot toetusi, selgub Eleringi riigiabi toetusesaajate nimekirjast.

Kokku maksis Elering juulis taastuvenergia toetuseks välja üle 4,8 miljoni euro ja tõhusa koostootmise toetuseks 84 800 eurot.

Seitsme kuu kokkuvõttes on Elering maksnud taastuvenergia toetust 40,6 miljonit eurot ja koostootmise toetust 2,1 miljonit eurot.

Seitsme kuu lõikes on Fortum Eesti kontsern saanud taastuvenergia toetust 11 miljonit eurot, Enefit Taastuvenergia OÜ 8 miljonit eurot ning Nelja Energia kontserni 7,9 miljonit eurot.

Tänavusel aastal plaanib Elering maksta taastuvenergia tasu kokku 76,7 miljonit eurot, seega on seitsme kuuga makstud kokku 53 protsenti aasta jooksul ettenähtud toetustest.

Taastuvenergiast ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetuse puhul on tegemist riigiabiga.

Allikas: Postimees

Foto: Avalik